Fizik ve matematik doktoru olan Rus bilim insanı Grigori Grabovoi’nin patentli BİLGİ TAŞIMA SİSTEMİ”nin de içinde bulunduğu, yaratıcıya uyumlu sonsuz gelişim öğretisidir. Öğretinin temeli ışığa ve ışığın kontrol edilmesine dayanır ki Grabovoi bunu OPTİK KONTROL olarak isimlendirir.

İnsanın, ışığı düşünce ile kontrol etmesini, bilincini genişleterek, olumlu yönde hayatını yeniden yaratmasını ve sonsuz yaşam için uyumlanmasını sağlar.
Grabovoi’nin geliştirdiği sayı dizinleri ise bu kontrolü kolaylaştıran harika bir araçtır. Sayı dizinleri; var olan durum ve olayların frekansının sayısal karşılığıdır. Şu an için 21.500 tane sayı dizini mevcuttur ve bu sayı insanın yeni gerçeklikler yaratmasıyla birlikte artmaktadır.

Amaç; insanın dünya algısının, 3 boyutlu uzay/zaman algısından daha yukarıdaki bir bilince uyanması, yaratılmış bir gerçeklikte değil, kendi yarattığımız gerçekliğin içinde olduğumuzu fark etmemizdir. Bu fark ediş ile birlikte yeniden gerçekliğimizi yaratmamızdır.

Bedenimizle birlikte, çevremizde olup biten hastalık dahil tüm negatif olaylar normal olandan sapmadır ve hedef bizim ve yaşamımızın normalize olmasıdır. Öğreti; her AN yeniden yarattığımız gerçekliği yaratıcı uyumlu olarak tasarlamamızın bilincine yükseltir.

Grabovoi’nin üzerinde durduğu en önemli yaklaşım ise BÜTÜN’dür. BEN ile BİZ bilinci her zaman iç içedir. Yani öğretiyle buluşan kişi, sadece kendisi için değil herkes için sonsuz gelişimi ister. Zaten bu; İNSAN olma deneyiminin en önemli parçasıdır.

Grabovoi öğretisi sadece bir uygulama metodu değildir. Sayı dizinleri, kişinin bilincinin yükselmesine aracı olduğu için herkeste işe yarar. Fakat bu dizinleri kullanma yöntemlerinin bilinmesi gerekir. Bu da öğretinin kendisinin anlaşılması ile mümkündür. Bu sebeple kişinin bu öğretinin eğitimini alması, özü kavraması, kendisiyle birlikte çevresi için çalışması yaklaşımı benimsenmiştir.

Grigori GrabovoiPRK 1U Grigori Grabovoi’nin “Felaketlerin önlenmesi yöntemi ve bunu gerçekleştiren cihaz” isimli PRK-1U cihazı patentlidir. Işık dalga boyunu kullanarak, düşünceler üzerindeki konsantrasyonun yoğunlaştırılmasını ve bu sayede normdan sapan frekansların ayarlanmasını sağlar. Bilinç, düşünce yolu ile biyosinyaller üretir ve cihaza odaklanma bu biosinyalleri yoğunlaştırarak, üzerinde çalıştığımız konunun gerçeklik olarak tezahürünün hızlanmasını sağlar.

Düşüncenin yoğunlaştırılması eylemi, hayatımızdaki sağlık, gençlik, para, aşk vb olguların yaratılmasının hızı ile doğrudan ilişkilidir. Cihaz, bilincin maksimum seviyede gelişmesini sağlar. Öğrenme hızını ve düşünce hızını geliştirip arttırdığı kanıtlanmıştır. PRK 1U cihazı ile kısıtlı ve sınırlı bilinç düzeyindeki olayları normalize ederek, bilinci genişletip, yaşamın sonsuz ve yeniden üretimi için koşullar yaratılmasına alan açar.