11.9’un anlamı, nümerolojisinde saklı.
11; içsel yetenekleri, sezgiyi ve yüksek bir enerji bilinci olan indigoyu temsil eden, onuncu çakradır. Bu çakra; Hermetik prensiplerden olan tekabül prensibine göre “YUKARISI NASILSA AŞAĞISI DA ÖYLEDİR” anlayışının deneyimidir.

Harflerden 11 olanlar evrenselden yerele doğru bir çizgide tekamül ederlerken, rakamlardan 11 olanlar ya da sıfıra sahip olanlar, yerelden evrensele doğru tekamül ederler. İdealist tipolojidir.

9; bütünlük, sentez ve bilgeliğin temsili olan çakradır. İlk sekiz çakra deneyiminin sentezini yaparak, bir anten misali kaynakla olan bağlantısından edindiği bilgiyi, gerek şifa gerekse sanat ile bütüne aktarmak bu çakranın deneyimidir. Sanatçı tipolojidir.

11.9 kendi nümerolojimde olmakla birlikte, Yaşamsal ve Sanatsal’ın sayısal ifadesi olarak hayat bulup, ürünlerime ve atölyeme isim oldu